Open Studios 2020
11–12 9 2020
openstudios.cz
Dny otevřených
brněnských ateliérů
1 Areál VUT Kraví hora
Adresa

Rybkova 23

Spoje

Tram 4
Náměstí Míru

Tram 3, 11
Rybkova

Umělci

Objekt 13
René Vlasák

Objekt 16
Milan Houser, Sbírka Marek

Barrack 24
Gary, Václav Kočí, Petr Kvíčala, Natalie Perkof; Hosté Barrack 24

Hosté Barrack 24

Veronika Vlková + Jan Šrámek

2 Ateliéry Husova
Adresa

Husova 8a

Spoje

Tram 3, 5, 6, 12
Šilingrovo náměstí

Umělci

Radek Michálek, Lukáš Orlita

3 Ateliéry Rybářská
Adresa

Rybářská 13/15

Spoje

Tram 1, 5, 6
Mendlovo náměstí

Umělci

Hynek Bařák, Bastl Instruments, Ondřej Bělica, Kamila Brůčková, Vilém Duha, Michal Gabriel, Ondřej Homola, Kristýna Jamrichová, Klaudia Korbeličová, Johana Merta, Tomáš Pavlacký, Ivet Stehlíková, Jakub Tajovský, Martina Valchářová

Host

Martin Skalický

4 Ateliéry Hybešova
Adresa

Hybešova 71

Spoje

Tram 1, 2
Václavská

Umělci

Ondřej Bílek, Štěpán Brož, Michael Gabriel, Šimon Kadlčák, Ondřej Kotrč, Adam Krhánek, Alena Krhánková, Jiří Pec, Jiří Staněk, Jiří Topínka

5 Solo Offspace
Adresa

Körnerova 9

Spoje

Tram 2, 4, 11
Körnerova

Umělci

Tereza Bierská, Tomáš Plachký

6 Modeta Art Studios
Adresa

Cejl 72, ve dvoře

Spoje

Tram 2, 4, 11
Tkalcovská

Umělci

Samuel Paučo, Jan Spěváček, Zdeněk Spour

7 Ateliéry Dukelská
Adresa

Dukelská 57c

Spoje

Tram 4
Náměstí Republiky

Umělci

Vendula Chalanková, Vincent Čikl, Petr Lysáček, Max Lysáček, Martina Oravcová

8 Ateliéry Zetor
Adresa

Gargulákova 34

Spoje

Tram 4
Náměstí Republiky

Umělci

Ondřej Mácha, David Možný, Hana Svobodová

Lokace
Umělci
Program
Pátek
11 9 2020

15—20 h
Open Studios, Otevřené ateliéry

8 uměleckých klastrů na území Brna, které lze navštívit v průběhu celého odpoledne

Artist Talks

prezentace umělců v jejich ateliérech

16 00
Ondřej Homola
Ateliéry Rybářská 13/15

18 00
Petr Kvíčala
Areál VUT Kraví hora (Barrack 24), Rybkova 23

18—22 h
Afterparty na Kraví hoře

Rybkova 23

Dj Andels, DJ Kid0, DJ Snail
drinks & food Café Pilát

Sobota
12 9 2020

10—20 h
Open Studios, Otevřené ateliéry

8 uměleckých klastrů na území Brna, které lze navštívit v průběhu celého dne

14—16 h
komentovaná
procházka

po ateliérech na Rybářské s kurátorkou a historičkou umění Silvií Šeborovou

Artist Talks

prezentace umělců v jejich ateliérech

15 00
Samuel Paučo
Modeta Art Studios, Cejl 72

16 30
Václav Kočí
Areál VUT Kraví hora (Barrack 24), Rybkova 23

18 00
Natalie Perkof
Areál VUT Kraví hora (Barrack 24), Rybkova 23

17—23 h
Afterparty na Rybářské

Rybářská 13/15

Bastl Jam × Herna
drinks Los Překápkos

16—22 h
Husovice District Afterparty

Dukelská třída 50

Kulturní centrum Bio Sibiř
Žívá hudba + Dj’s

Press
info@openstudios.cz
+420 603 114 905

Open Studios je v podstatě „festivalem“ současného umění, jehož cílem je zmapovat a představit brněnskou výtvarnou scénu v jedné z jejích specifických podob. Ve dvou dnech otevíráme dveře ateliérů, které se nachází v tzv. kreativních klastrech, tedy v místech, kde se koncentruje komunita umělců. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do místa vzniku děl a s autentickým autorským výkladem se dostat pod povrch jejich tvorby a zažít tvůrčí atmosféru uměleckého ateliéru.

Také náš projekt zasáhla celosvětová pandemie a byli jsme tedy při jeho přípravě nuceni udělat několik změn, z nichž nejnápadnější je jistě přesunutí termínu konání festivalu na podzim. V důsledku této situace jsme se rozhodli program letošního ročníku co nejvíce odlehčit a zjednodušit. I přesto přicházíme se dvěma novinkami.

Tou první je posun v koncepčním zacílení našeho projektu – letos se totiž zaměříme na prezentaci pouze výtvarných umělců. Věříme, že se tímto krokem naše akce zpřehlední a že nabídne návštěvníkům ještě kvalitnější a ucelenější pohled na současnou brněnskou výtvarnou scénu.

Druhá novinka se týká programu – Artist Talks jsou novým doprovodným formátem, ve kterém se budou vybraní autoři prezentovat ve svém ateliéru ve zhruba hodinové přednášce.

Tradiční komentovanou prohlídku povede kurátorka Silvie Šeborová, tentokrát po ateliérech v bývalé budově FaVU na Rybářské ulici.

Jako vždy i letos bude paralelně s otevřenými ateliéry probíhat další bohatý doprovodný program, jehož harmonogram přednášek, komentovaných prohlídek a dalších akcí naleznete v programu této brožury.

Statutární město Brno finančně podporuje projekt Open Studios 2020

Projekt se uskutečňuje pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. dr.h.c.