Open Studios
1 Areál VUT Kraví hora
Adresa

Rybkova 23

Spoje

Tram 4
Náměstí Míru

Tram 3, 11
Rybkova

Umělci

Gary
Václav Kočí
Petr Kvíčala
Natalie Perkof

Hosté

Pavel Hayek
Petr Veselý

Areál VUT Kraví hora

V ateliérech na Kraví hoře to v roce 2013 všechno začalo. Právě v těchto likusácích, sousedících s místními zahrádkami a kultovní sportovní hospodou Draken, se zrodila myšlenka na pořádání festivalu, který by umožnil nahlédnout do zákulisí tvorby brněnských umělců. Pravda, ateliéry některých výtvarníků se otevíraly veřejnosti již dříve, ale organizátoři Open Studios přišli s konceptem klastrů – studií, v nichž se sdružuje více umělců na jednom místě. Na Kraví hoře se již přes deset let sdružují malíři, kteří tíhnou ke geometrické abstrakci, ale zároveň hledají cesty, jak s ní pracovat originálním způsobem, nebo jak propojovat abstraktní malbu s figurální. Vedle výtvarných umělkyň a umělců sídlí v legendárním Barracku 24 také studio architektonické, produkční, či designérské, v okolních likusácích naleznete studia hudební i módní. Místní ateliéry patří k těm, které si většinou jejich „majitelé“ drží dlouhou dobu, na Kraví hoře je proto možné se již od začátku Open Studios potkávat se stále stejnou, respektive podobnou partou.

2 Ateliéry Hybešova
Adresa

Hybešova 71

Spoje

Tram 1, 2
Václavská

Umělci

Ondřej Bílek
Šimon Kadlčák
Ondřej Kotrč
Petr Kunčík
Jiří Pec
Jiří Staněk

Ateliéry Hybešova

Představte si pavlačový dům na Starém Brně, který stále ještě zůstává mimo pozornost developerů. Punkový, neopravený prostor, jenž však má nenahraditelný genius loci. Přesně v takovémto domě sídlí od roku 2012 umělci na ulici Hybešova. Místo pro ateliéry sehnal malíř Břetislav Malý v době, kdy končil studium na FaVU, a v první partě, která se zde usídlila, byli převážně Malého kamarádi, absolventi Ateliéru malířství 1, ale také přírodovědec, grafik a ilustrátor Jan Dungel. V barokním domě si pronajali celé patro, nicméně nastěhovat se sem nebylo zcela jednoduché: umělci si museli opravit střechu, zprovoznit kotel, do zadních ateliérů přitáhnout vodu. Břetislav Malý je dodnes prvním osadníkům, kteří se s ním byli ochotni do pavlačáku i přes veškeré komplikace nastěhovat, vděčný. I díky vloženému úsilí fungoval prostor dosti komunitně a tento duch se z něj nevytratil ani přesto, že okolní Staré Brno prochází postupnou proměnou, stejně jako složení umělců, kteří zde dnes mají své ateliéry: k původní partě se přidali sochaři z ateliéru Michala Gabriela a většina z umělkyň a umělců z původního složení tvoří v jiných prostorách, zatímco na Hybešovu se místo nich nastěhovali umělci jiní.

3 Solo Offspace
Adresa

Körnerova 9

Spoje

Tram 2, 4, 11
Körnerova

Umělci

Tereza Bierská
Pavel Dvořák
Tomáš Plachký

Host

Přemysl Procházka

SOLO offspace

SOLO offspace v srdci Bronxu není jen ateliér, ale také výstavní prostor, který vznikl roku 2015 z bývalého obchodu. Za jeho založením stáli Ondřej Homola a Martin Nytra, kteří si – inspirováni poznatky ze zahraničních stáží – položili za cíl vybudovat platformu, jež by sdružovala mladé umělce a umělkyně v prostorách ateliérů a galerie, kde by vytvořená díla mohla být rovnou prezentována. Prostor zde však kromě výstav dostali i zkoušející divadelníci a výtvarné workshopy, dokonce zde byly připravovány monumentální sochy do soutěže o Cenu Jindřicha Chalupeckého. Před pár lety předali zakladatelé otěže v provozování prostoru Tomáši Plachkému, který zde zároveň má i svůj ateliér. Po dobu pandemie galerie nesloužila výstavám, ale studentům umění, kteří v ní pracovali na svých projektech, jež v důsledku omezení provozu nemohli realizovat na mateřských fakultách.

4 Modeta Art Studios
Adresa

Cejl 72, ve dvoře

Spoje

Tram 2, 4, 11
Tkalcovská

Umělci

Yakub Diviš
Ondřej Horák
Samuel Paučo
Jan Spěváček
Zdenek Spour

Modeta Art Studios

Pokud chcete zavzpomínat na brněnský Manchester, zajděte se podívat do Modety. Právě v této budově sídlila jedna z brněnských textilek a umělecké ateliéry se nachází v bývalé hale, kde sedívaly šičky. Vznik tohoto studia paradoxně způsobil zánik jiného: jádro umělců, kteří mají své ateliéry v Modetě, tvoří malíři Samuel Paučo, Zdeněk Spour a Jan Spěváček, kteří se sem přestěhovali ze studií v dnes již zbourané Vlněně. Prostor haly si pronajali celý, ale jak k nim začali přibývat umělci další, postupně jej rozdělili příčkami na jednotlivá studia. Tvorba umělců usazených na Modetě ukazuje, jak různé tváře může mít současná malba. Naleznete zde malíře realistické i ty, kteří skutečnost různým způsobem proměňují a posouvají směrem ke svým osobním vizím.

5 Ateliéry Rybářská
Adresa

Rybářská 13/15

Spoje

Tram 1, 5, 6
Mendlovo náměstí

Umělci

Bastl Instruments
Hynek Bařák
Tamara Conde
Vilém Duha
Michal Gabriel
Gimonfu.
Ondřej Homola
Kristýna Jamrichová
Klaudia Korbelič
Kristýna Kyselá
Klára Lázničková
Tomáš Pavlacký
Monika Tajovská
Jakub Tajovský
Martina Valchářová

Host

Martin Skalický

Ateliéry Rybářská

Že se blížíte k budově využívané umělci, prozradí již půvabná zahrada zaplněná sochami Michala Gabriela, na které se lze podívat i skrz mezery v plotě. Rybářská patří umění už pěknou řádku let; své pracoviště si zde vybudoval Vincenc Makovský, který byl po druhé světové válce jmenován docentem modelování na tehdejší technice, předchůdkyni dnešní FaVU. Ta ostatně v tomto domě sídlila až do roku 2016, kdy zde vznikla současná studia. Část pedagogů si ponechala prostory ateliérů, v nichž vedli své studenty, ostatně duch FaVU zde na vás dýchá na každém kroku: prostřednictvím označení kabinetů, toalet, či studentských malůvek na betonové stěně. Navíc se mezi umělci údajně ví, ve kterém z ateliérů sídlil sám velký Makovský. Na žádném jiném místě v Brně nenaleznete takovou koncentraci umělkyň a umělců z nejrůznějších generací, od sochařů a malířů až po konceptualisty.

6 Ateliéry U1
Adresa

FaVU VUT, Údolní 53

Spoje

Bude doplněno.

Umělci

Markéta Filipová
Marie Štindlová

Ateliéry U1 FaVU

Z poboček Fakulty výtvarných umění na Rybářské a Údolní se tato škola před pěti lety přestěhovala do historických budov bývalé německé techniky, na roh ulic Úvoz a Údolní. Kromě ateliérů školních zde v budově označované jako U1 nalezly zázemí i umělkyně, které jsou s fakultou úzce spjaty, obě ji vystudovaly, přičemž jedna z nich zde pokračuje v doktorském studiu a druhá působí jako asistentka Ateliéru malby 1. Ostatně médium malby je jim oběma blízké: pracují s ním každá samostatně i v rámci skupiny Comunite Fresca, kterou tvoří společně s Danou Balážovou. Skupina využívá starobylou technikou fresky současným způsobem, a tak ji nejen reinkarnuje, ale i posouvá k novým interpretacím. Umělkyně nezřídka využívají k prezentaci své práce veřejný prostor a další místa mimo zaběhnuté prostředí galerií.

7 Ateliéry Dukelská
Adresa

Dukelská 57c

Spoje

Tram 4
Náměstí Republiky

Umělci

Petra Čiklová
Ester Hotová
Vendula Chalánková
Petr Lysáček

Host

Max Lysáček

Ateliéry Dukelská

Dukelská je takovou tepnou Husovic. V jejím sousedství se mísí náměstí Republiky, na kterém stojí jeden z nejkrásnějších kostelů v Brně, s domky bývalé dělnické čtvrti i Vranovskou ulicí, která je považována za součást brněnského Bronxu. Ateliéry zde fungují od začátku roku 2020, kdy se sem přestěhovala část umělců, kteří sídlili v dnes již zbourané Zbrojovce. Studia naleznete v zadním traktu budovy, pronajímané nejen výtvarníky, ale i nejrůznějšími subjekty. Společný prostor studií, připomínající příjemný obývák, je důkazem, jak se mohou umělci, kteří tvoří různými způsoby i médii, vzájemně doplňovat a nenásilně ovlivňovat. Prostorově největším výstupem takovéto spolupráce je společné dílo Venduly Chalánkové a Petra Lysáčka, malba Mendel pozoruje pokus na fasádě jednoho z domů na Cejlu.

8 Ateliéry Zetor
Adresa

Gargulákova 34

Spoje

Tram 4
Náměstí Republiky

Umělci

David Možný
Hana Svobodová

Ateliéry Zetor

S ateliéry Dukelská sousedí opuštěná a nevyužívaná motorárna strojírny Zetor, která vznikla v 80. letech kousek od mateřské Zbrojovky. Právě odtud sem, podobně jako na Dukelskou, přesídlili v roce 2020 umělci ze zbourané fabriky, včetně Davida Možného, který fungování ateliérů v Zetoru inicioval. Ještě v loňském roce budova vypadala, jako by ji dělníci a sekretářky opustili teprve před pár měsíci, přestože strojírna na levém břehu řeky Svitavy nefunguje již od roku 2007. Hromady kancelářských papírů, starý nábytek, kovové šatní skříně s jejich autentickou výzdobou: to vše nabízí materiál, který je místními umělci využíván nejen k vytváření originálních instalací. Inspirativní je bezesporu i prostředí jako takové: třeba i k paintballovým zápasům, které se konají v přízemní hale. Jedinou nevýhodou charismatického industriálního prostoru je, že motorárnu Zetoru pravděpodobně čeká stejný osud jako sousední Zbrojovku, proto s návštěvou těchto ateliérů neradno váhat.

9 Káznice Studios
Adresa

Bratislavská 68

Spoje

Bude doplněno.

Umělci

Tereza Holá
Kamil Rujbr
Hynek Skoták
Kateřina Tmějová

Káznice Studios

V srdci brněnského Bronxu, mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl, se nachází budova bývalé káznice, která jako vězení sloužila v letech 1784 až 1956, kdy se tehdejší trestanci přestěhovali do nově zbudované věznice v Bohunicích. Na začátku našeho století se zrodil zájem oživit chátrající komplex budov a vytvořit zde kreativní centrum. Nápad však narazil na řadu překážek a dodnes se vedou spory o to, jak přesně areál s pohnutou historií využívat. Než se všechny vyřeší, začala káznice žít svým vlastním životem: pravidelně se zde konají divadelní představení, výstavy a koncerty, v době pandemie koronaviru přenášelo živou kulturu vysílací studio Káznice LIVE. Výtvarné ateliéry zde sídlí velmi krátce, ostatně letos se zapojují do Open Studios poprvé, a okruh jejich rezidentek a rezidentů se neustále rozšiřuje. Patří mezi ně bytostní malíři i umělci a umělkyně, kteří pracují s nejrůznějšími současnými médii.

10 Svitava transmedia art lab
Adresa

Maloměřická cementárna
Slaměníkova 1008/23b

Spoje

Bude doplněno.

Umělci

Divý tvor
Jiří Suchánek

SVITAVA transmedia art lab

Mezi ateliéry zaměřenými na tradiční techniky, jako je malba a socha, vyčnívá SVITAVA transmedia art lab, orientovaná na sound art a nová média. Ateliér začali v roce 2017 přebudovávat Jiří Y. Suchánek, Karolína Kohoutková a Jakub Nečas z bývalé trafostanice, která generovala vysoké napětí pro plechy v komínech, jež elektrostaticky chytaly prach z maloměřické cementárny. V době, kdy sem umělci přišli, se zde stále ještě nacházelo šest traf, na jejichž připomínku v některých místech ponechali šmouhy na stěnách. Atmosféru místu dodává i jeho okolí, které je celé jedním zajímavým šrotištěm s maloměřickým komínem v čele, pohled na teplárnu i všudypřítomné vlaky, jejichž zvuky Suchánek zaznamenává a používá do svých skladeb. Společně s Karolínou Kohoutkovou, která je členkou fotografické skupiny Divý tvor, a dalšími osobnostmi založili spolek, s nímž plánují v ateliéru realizovat workshopy a program zaměřený na vzdělávání na poli nových médií. Více o jejich aktivitách naleznete na www.svitava.org.

11 Brno Artists in Residence
Adresa

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9

Spoje

Bude doplněno.

Umělci

Bára Bažantová
Uladzimir Hramovich
Lesia Pchelka
Šimon Sýkora

Artists in Residence

V ateliérech v Domě pánů z Kunštátu, o jehož provoz se stará Dům umění města Brna, se umělci pravidelně střídají. Ve druhém patře renesančního paláce jsou od roku 2017 vyhrazeny pokoje a studia pro rezidenty z Česka i ze zahraničí: kromě tuzemských umělkyň a tvůrců se do open callu na rezidence mohou hlásit umělci prostřednictvím partnerských institucí z Polska, Maďarska a Rakouska, jedno místo je určené pro výtvarníka z libovolné země světa, jedno pro českého teoretika. Prostor dostávají i umělkyně a umělci, které do ateliérů doporučují lidé starající se o provoz dalších subjektů fungujících pod hlavičkou Domu umění, jako je Brněnský architektonický manuál a Vašulka Kitchen, jedno z míst je určeno pro absolventa FaVU. V roce 2021 by se zde ve třech ateliérech mělo postupně vystřídat 16 rezidentů.

12 Botanická 16
Adresa

Botanická 16
/ Pouze v rámci Artist Talku s Katarínou Hládekovou 4. 6. v 17:30

Spoje

Bude doplněno.

Lokace
Umělci
Program
Pátek
15 10 2021

18.00 h
Open Studios: Open All Year

Václav Kočí + Silvie Šeborová
Káznice Studios, Bratislavská 68

Artist Talk

Tereza Holá + Hynek Skoták
Káznice Studios, Bratislavská 68

Press

Open Studios ukážou zákulisí brněnských ateliérů

Brněnská výtvarná scéna je velmi různorodá. V moravské metropoli žije řada umělců od čerstvých absolventek a absolventů Fakulty výtvarných umění přes umělkyně a umělce, kteří se sem přestěhovali z jiných měst, až po etablované malíře, sochaře či konceptualisty, jimž připravují výstavy renomované instituce. Festival Open Studios Brno se soustředí na ty z nich, kteří tvoří ve společných ateliérech. Jejich dveře se otevřou na jeden víkend, po který bude možné setkat se s umělci či navštívit některý z doprovodných programů.

Festival v současné podobě probíhá již devátým rokem, pravidelně vždy o víkendu na přelomu května a června. Navázal na tradici otevřených ateliérů, která je v Brně dlouholetá. Za jejich organizací stojí Václav Kočí, který k festivalu dodává: „Otevřené ateliéry každý rok přináší něco nového, snažíme se, aby byl každý ročník lepší. Letos přibydou nové lokace, pořádáme komentované prohlídky ve všech ateliérech. Zároveň jsme rozšířili tým spolupracovníků a pracujeme na atraktivním doprovodném programu.“

Vedle klasických médií, jako jsou malba a socha, se do Open Studios zapojují i umělci, kteří pracují s nejrůznějšími médii od instalace přes fotografii až po sound art. Festival by měl tedy zároveň ukázat, jak široké je současné umění, přístupy k němu i způsoby přemýšlení jednotlivých umělkyň, umělců, či uměleckých skupin. Jednotlivá místa, kde se Open Studios odehrávají, lze navštívit individuálně, nebo se s tvorbou umělců seznámit prostřednictvím komentovaných prohlídek, vedených teoretičkami a teoretiky umění. O své činnosti budou navíc prostřednictvím Artist Talků hovořit i umělci samotní.

Kromě toho postupně vzniká i online verze Open Studios, tvořená databází s fotografiemi a medailony umělců, kteří se festivalu účastní v roce letošním, či se akce zúčastnili v minulých letech. Doplňují ji i videa, na kterých umělkyně a umělci hovoří o své tvorbě. Open Studios se tak snaží ukázat, jaký vliv může mít prostor a lidé, s nimiž umělci ateliéry sdílí, na výsledná díla. Zároveň jsou jedinečnou příležitostí, jak se s umělci seznámit, či se potkat s těmi, jejichž tvorbu již návštěvníci znají.

Open Studios Brno
4.–5. 6. 2021
Organizátor: Václav Kočí
Kurátorka: Silvie Šeborová
www.openstudios.cz
Kontakt pro média: info@openstudios.cz
603 114 905

Statutární město Brno finančně podporuje projekt Open Studios 2021

Projekt se uskutečňuje pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. dr.h.c.

Inkubátor

Prvními rezidentkami Open Studios Inkubátoru jsou Zuzana Bartošová a Martina Valchářová

V letošním roce spouští platforma Open Studios Brno nový projekt, takzvaný Inkubátor. Po dobu 12 měsíců mohou dva vybraní umělci nebo umělkyně využívat zdarma ateliér v Barracku 24 v Areálu VUT Kraví hora. Bude jim poskytnuta kurátorská součinnost, možnost prezentovat svoji tvorbu prostřednictvím výstavy a setkávat se s umělci, kurátory, galeristy a dalšími lidmi z oboru na přednáškách, diskusích, atist talcích a dalších akcích organizovaných pod hlavičkou Open Studios.

Rezidence je určená pro čerstvé absolventy všech ateliérů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, která je zároveň partnerem projektu. Do pilotního ročníku se přihlásilo šest umělkyň a umělců, z nichž porota ve složení Valerie Dvořáková, Marcel Fišer, Václav Kočí, Johana Lomová, Anna Pulkertová a Silvie Šeborová vybrala dvě umělkyně: Zuzanu Bartošovou a Martinu Valchářovou.

Členové poroty si cení nejen vysoké úrovně jejich práce, ale také zájmu o ateliér a energie, s níž umělkyně plánují vytvářet nová díla. Zároveň považují za přínosné, že každá z nich se vyjadřuje prostřednictvím jiného média, díky čemuž mezi nimi může vzniknout nečekaný dialog. V neposlední řadě porota konstatovala, že práce všech přihlášených umělců jsou velmi kvalitní a profesionální. Organizátoři Open Studios tudíž doufají, že s nimi budou moci v budoucnu spolupracovat jiným způsobem.