Open Studios 2021
11–12 9 2020
openstudios.cz
Dny otevřených
brněnských ateliérů
1 Areál VUT Kraví hora
Adresa

Rybkova 23

Spoje

Tram 4
Náměstí Míru

Tram 3, 11
Rybkova

Umělci

Gary
Václav Kočí
Petr Kvíčala
Natalie Perkof

Hosté

Pavel Hayek
Petr Veselý

2 Ateliéry Hybešova
Adresa

Hybešova 71

Spoje

Tram 1, 2
Václavská

Umělci

Ondřej Bílek
Šimon Kadlčák
Ondřej Kotrč
Petr Kunčík
Jiří Pec
Jiří Staněk

3 Solo Offspace
Adresa

Körnerova 9

Spoje

Tram 2, 4, 11
Körnerova

Umělci

Tereza Bierská
Pavel Dvořák
Tomáš Plachký

Host

Přemysl Procházka

4 Modeta Art Studios
Adresa

Cejl 72, ve dvoře

Spoje

Tram 2, 4, 11
Tkalcovská

Umělci

Yakub Diviš
Ondřej Horák
Samuel Paučo
Jan Spěváček
Zdenek Spour

5 Ateliéry Rybářská
Adresa

Rybářská 13/15

Spoje

Tram 1, 5, 6
Mendlovo náměstí

Umělci

Hynek Bařák
Tamara Conde
Vilém Duha
Michal Gabriel
Gimonfu.
Ondřej Homola
Kristýna Jamrichová
Klaudia Korbelič
Kristýna Kyselá
Klára Lázničková
Tomáš Pavlacký
Monika Tajovská
Jakub Tajovský
Martina Valchářová

Host

Martin Skalický

6 Ateliéry U1
Adresa

FaVU VUT, Údolní 53

Spoje

Bude doplněno.

Umělci

Markéta Filipová
Marie Štindlová

7 Ateliéry Dukelská
Adresa

Dukelská 57c

Spoje

Tram 4
Náměstí Republiky

Umělci

Vendula Chalánková
Petr Lysáček

Host

Max Lysáček

8 Ateliéry Zetor
Adresa

Gargulákova 34

Spoje

Tram 4
Náměstí Republiky

Umělci

David Možný
Hana Svobodová

9 Káznice Studios
Adresa

Bratislavská 68

Spoje

Bude doplněno.

Umělci

Tereza Holá
Kamil Rujbr
Hynek Skoták
Kateřina Tmějová

10 Svitava transmedia art lab
Adresa

Maloměřická cementárna
Slaměníkova 1008/23b

Spoje

Bude doplněno.

Umělci

Divý tvor
Jiří Suchánek

11 Brno Artists in Residence
Adresa

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9

Spoje

Bude doplněno.

Umělci

Bára Bažantová
Uladzimir Hramovich
Lesia Pchelka
Šimon Sýkora

Lokace
Umělci
Program
Pátek
11 9 2020

15—20 h
Open Studios, Otevřené ateliéry

8 uměleckých klastrů na území Brna, které lze navštívit v průběhu celého odpoledne

Artist Talks

prezentace umělců v jejich ateliérech

16 00
Ondřej Homola
Ateliéry Rybářská 13/15

18 00
Petr Kvíčala
Areál VUT Kraví hora (Barrack 24), Rybkova 23

18—22 h
Afterparty na Kraví hoře

Rybkova 23

Dj Andels, DJ Kid0, DJ Snail
drinks & food Café Pilát

Sobota
12 9 2020

10—20 h
Open Studios, Otevřené ateliéry

8 uměleckých klastrů na území Brna, které lze navštívit v průběhu celého dne

14—16 h
komentovaná
procházka

po ateliérech na Rybářské s kurátorkou a historičkou umění Silvií Šeborovou

Artist Talks

prezentace umělců v jejich ateliérech

15 00
Samuel Paučo
Modeta Art Studios, Cejl 72

16 30
Václav Kočí
Areál VUT Kraví hora (Barrack 24), Rybkova 23

18 00
Natalie Perkof
Areál VUT Kraví hora (Barrack 24), Rybkova 23

17—23 h
Afterparty na Rybářské

Rybářská 13/15

Bastl Jam × Herna
drinks Los Překápkos

16—22 h
Husovice District Afterparty

Dukelská třída 50

Kulturní centrum Bio Sibiř
Žívá hudba + Dj’s

Press
info@openstudios.cz
+420 603 114 905

Open Studios je v podstatě „festivalem“ současného umění, jehož cílem je zmapovat a představit brněnskou výtvarnou scénu v jedné z jejích specifických podob. Ve dvou dnech otevíráme dveře ateliérů, které se nachází v tzv. kreativních klastrech, tedy v místech, kde se koncentruje komunita umělců. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do místa vzniku děl a s autentickým autorským výkladem se dostat pod povrch jejich tvorby a zažít tvůrčí atmosféru uměleckého ateliéru.

Také náš projekt zasáhla celosvětová pandemie a byli jsme tedy při jeho přípravě nuceni udělat několik změn, z nichž nejnápadnější je jistě přesunutí termínu konání festivalu na podzim. V důsledku této situace jsme se rozhodli program letošního ročníku co nejvíce odlehčit a zjednodušit. I přesto přicházíme se dvěma novinkami.

Tou první je posun v koncepčním zacílení našeho projektu – letos se totiž zaměříme na prezentaci pouze výtvarných umělců. Věříme, že se tímto krokem naše akce zpřehlední a že nabídne návštěvníkům ještě kvalitnější a ucelenější pohled na současnou brněnskou výtvarnou scénu.

Druhá novinka se týká programu – Artist Talks jsou novým doprovodným formátem, ve kterém se budou vybraní autoři prezentovat ve svém ateliéru ve zhruba hodinové přednášce.

Tradiční komentovanou prohlídku povede kurátorka Silvie Šeborová, tentokrát po ateliérech v bývalé budově FaVU na Rybářské ulici.

Jako vždy i letos bude paralelně s otevřenými ateliéry probíhat další bohatý doprovodný program, jehož harmonogram přednášek, komentovaných prohlídek a dalších akcí naleznete v programu této brožury.

Statutární město Brno finančně podporuje projekt Open Studios 2020

Projekt se uskutečňuje pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. dr.h.c.

Inkubátor

Open Studios Brno vyhlašuje open call na roční rezidenční pobyt v ateliérech Kraví hora pro dva diplomanty nebo absolventy FaVU VUT v Brně.

Vyplnit přihlášku

Co požadujeme?

Uchazečka či uchazeč o rezidenci musí být čerstvý diplomant (2021) či absolvent (2016–2020) magisterského studia kteréhokoli ateliéru této fakulty, vyplnit přiložený dotazník, zaslat portfolio své práce a mít chuť do práce další.

Co nabízíme?

Dvě vybrané umělkyně či umělci získají na jeden rok zdarma společný ateliér v kreativním hubu v areálu Ateliéry Kraví hora o velikosti 23 metrů čtverečních. Prostřednictvím platformy Open Studios budou mít možnost se v průběhu daného roku lépe seznámit s brněnskou i mimobrněnskou uměleckou scénou a kurátory a galeristy, které budeme do ateliéru pravidelně zvát. Jejich práce bude propagována prostřednictvím Artist Talků, festivalu Open Studios Brno a dalších aktivit, jež platforma organizuje. Svoji práci budou moci průběžně konzultovat s kurátorkou Open Studios a dalšími teoretiky. Rezidence začíná 1.7.2021.

Co očekáváme?

Aktivitu, účast na akcích Open Studios a prezentaci díla vzniklého v průběhu rezidence.

Praktické info

Přihlášky zasílejte do 18.5.2021.

Rezidenty vybere odborná komise složená z organizačního týmu Open Studios Brno a zástupců odborné veřejnosti. Komise zasedne ve dnech 20.5. a 27.5.2021. V prvním kole bude vybírat na základě této přihlášky a zaslaného portfolia. Prosím, buďte v těchto dnech na příjmu, s uchazeči postupujícími do druhého kola bychom se rádi spojili prostřednictvím video hovoru.

Oficiální vyhlášení výsledků proběhne na zahajovacím večírku Open Studios 3.6.2021.

Vyplnit přihlášku