PressFestival Open Studios slaví desátý ročník


Netradiční forma zprostředkování současného umění přímo v ateliérech umělkyň a umělců je čím dál tím populárnější. Svědčí o tom 10. ročník brněnského festivalu, který se letos rozrostl o ostravského bratra, aukci děl zapojených umělců či nové programy i lokace.

Festival Open Studios se v roce 2022 poprvé koná hned ve dvou městech. Jedním z nich je již tradičně Brno, ke kterému přibyla i Ostrava, jež se do festivalu zapojuje poprvé. Novinky se však týkají i brněnské akce. Součástí festivalu budou například nově fungující ateliéry Industra v továrních prostorách bývalé Zbrojovky. Na tomto místě se bude také konat sobotní afterparty či workshop pro děti. V letošním roce navíc budou poprvé součástí programu také preformace, projekce či akce spojené s gastronomií od workshopu vaření kimchi po společné obědy a večeře s některými z umělců.

Kromě toho se můžou návštěvníci v obou městech těšit na moderované diskuze, komentované prohlídky a představení ateliérů samotnými umělkyněmi a umělci prostřednictvím tzv. artist talků. Bližší informace k programu jsou uveřejněny na stránkách openstudios.cz. Zde také naleznete postupně doplňovanou databázi, která představuje umělkyně a umělce, již se festivalu účastí v současnosti či byli jeho součástí v minulých ročnících. Tvůrci z obou měst se navíc letos zapojili do online aukce děl, kterou se organizátoři festivalu rozhodli uspořádat na podporu jejich činnosti. Aukce se uskutečňuje na platformě LiveBid.

Během Open Studios, jež se odehrají na přelomu května a června, bude na 24 lokacích možné seznámit se s téměř stovkou umělkyň a umělců. Ředitel festivalu Václav Kočí k tomu dodává: „Festival se soustředí na umělce, kteří tvoří ve společných ateliérech. Zajímají nás nejen jejich práce, ale i otázka, jak prostředí a sdílené komunity ovlivňují tvorbu. Za deset let svého fungování lze festival také vnímat jako akci, která mapuje proměňující se organismus města, na nějž reagují umělci výběrem míst, v nichž tvoří.“

Díky svému záběru a pestrosti programu Open Studios ukazují, jak různorodé je současné umění i přístupy k němu. Zároveň jsou jedinečnou příležitostí, jak se s umělci seznámit či se potkat s těmi, jejichž tvorbu návštěvníci znají. Díky partnerům a sponzorům, zvláště pak Moravskoslezskému kraji, je veškerý program přístupný zdarma.

Online aukce 15. 5.–12. 6. 2022
Open Studios Ostrava 26.–29. 5. 2022
Open Studios Brno 2.–5. 6. 2022

Organizátor: Václav Kočí
Kurátoři: Silvie Šeborová (Brno a Ostrava), Hana Vorlová, Tomáš Knoflíček (Ostrava)
www.openstudios.cz

Kontakt pro média:
info@openstudios.cz
603 114 905, 604 126 164


Soubory ke stažení


Tisková zpráva (1. 5. 2022)
Tisková zpráva Open Studios Brno (18. 5. 2022)
Tisková zpráva Open Studios Ostrava (18. 5. 2022)
Logo Open Studios Art Hub (ZIP, 925 kB)Open Studios Art Hub je spolek podporující komunitní život v Brně. Funguje jako mediátor kontaktů a komunikace mezi umělci a (odbornou/laickou) veřejností a jako oboustranná polopropustná membrána dialogu (umělci – veřejnost a zpět) na poli současného výtvarného umění. Produkuje program sloužící k rozvoji, osvětě a propagaci umělecké scény a jejich osobností.Projekt Open Studios Art Hub se uskutečňuje za finanční podpory Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a pod záštitou děkana doc. MgA. Filipa Cenka,pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a za finanční podpory Moravskoslezského kraje,pod slovní a finanční záštitou 2. náměstka primátora města Brna Bc. Tomáše Koláčného,za finanční podpory Kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury 2028za finanční podpory Státního fondu kultury Ministerstva kultury ČR,a za podpory partnerů