PartneřiOpen Studios Art Hub realizuje svou činnost za finanční podpory Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a pod záštitou děkana doc. MgA. Filipa Cenka,za finanční podpory statutárního města Ostravy,

 

pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a za finanční podpory Moravskoslezského kraje,za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, za finanční podpory Státního fondu kultury Ministerstva kultury ČR,a za podpory partnerů