PartneřiProjekt Open Studios Art Hub se uskutečňuje za finanční podpory Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a pod záštitou děkana doc. MgA. Filipa Cenka,pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a za finanční podpory Moravskoslezského kraje,pod slovní a finanční záštitou 2. náměstka primátora města Brna Bc. Tomáše Koláčného,za finanční podpory Kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury 2028za finanční podpory Státního fondu kultury Ministerstva kultury ČR,a za podpory partnerů